Disclaimer

या वेबसाईटच्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आणि कोणत्याही सरकारी संस्थेची कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही. ह्या वेबसाईटवर प्रदर्शित केली जाणारी माहिती संबंधित योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट आणि वर्तमानपत्रांमधून संकलित केली जाते.

आम्ही तुम्हाला अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट देण्याचा सल्ला देतो. आम्ही सूचित करतो की तुम्ही अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन प्रदान केलेल्या माहितीची पडताळणी करा.

आम्ही तुम्हाला फक्त योग्य माहिती देण्याचा प्रयत्न करतो. तुम्हाला स्वतः अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन योजनेची सत्यता पडताळून पाहावी लागेल.

Scroll to Top